Algemeen
Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met onze Algemene Voorwaarden akkoord gaat. Klaus Fotografie behoudt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Levering
Levering vindt plaats zoals beschreven bij het product. Levertijd is de gemiddelde indicatie en kan soms wat langer duren. Wij verzenden via PostNL. 

Prijzen
De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gemeld.

Digitale Kopieën
Alle digitale kopieën bevatten een klein watermerk van Klaus Fotografie en zijn puur voor eigen gebruik en niet voor commerciele doeleinden.
Overtreding hiervan is inbreuk op mijn auteursrecht en de schade zal dan worden verhaald op de koper. 
Mocht u een foto nodig hebben voor commercieel gebruik dan kunt u altijd contact opnemen via info@klausfotografie.nl

Zetfouten
Voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten op de site of andere publicitaire mailings, e-mailings of op internet kan Klaus Fotografie geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Verzendkosten
Voor de verpakkings- en verzendkosten wordt een bijdrage gerekend. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Al onze leveringen naar binnen- en buitenland worden verzonden via PostNL incl Track&Trace. Prijzen varieren per land.
Mocht een bestelling door uw eigen toedoen niet afgeleverd kunnen worden en opnieuw opgestuurd moet worden door ons dan dient u de werkelijke verzendkosten opnieuw te betalen. 


Betaling
Betaling van uw bestelling kan op één van de volgende manieren:

iDEAL rekent af in uw vertrouwde betaalomgeving en u wordt automatisch doorgestuurd naar uw eigen internetbankierenpagina van uw eigen bank. U kunt dan direct het bedrag van de bestelling overmaken.

Vooruitbetaling op Bankrekening
Als u kiest voor vooruitbetaling dan krijgt u een e-mail met de juiste bankgegevens. Vergeet niet het ordernummer te vermelden bij de betaling. Wanneer wij de betaling hebben ontvangen dan versturen wij de bestelling en ontvangt u een e-mail dat het verzonden is.

Zichttermijn
Alle producten worden speciaal voor u gemaakt en kunnen daarom niet geruild of terug gestuurd worden.
Mocht een product defect of stuk zijn dan dient dit direct te melden bij ontvangst waarna er naar een passende oplossing wordt gezocht.

Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Klaus Fotografie verschuldigd is, heeft voldaan.

Aansprakelijkheid tijdens verzending
Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens verzending. Mocht zich onverhoopt een probleem voordoen, dan horen wij dit wel graag en zullen een klacht indienen bij PostNL.

Gegevensbeheer
Indien u een bestelling plaatst bij Klaus Fotografie, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Klaus Fotografie.
Klaus Fotografie houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy. Klaus Fotografie respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Klaus Fotografie maakt gebruik van een mailinglijst, elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. Wanneer u een bestelling plaatst bij Klaus Fotografie heeft u de keuze om zich aan te melden voor deze mailinglijst. 

Garantie
Klaus Fotografie garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmee in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. 

Overeenkomst
Klaus Fotografie behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Levering

1. Alle artikelen zullen na ontvangst van betaling zo spoedig mogelijk worden geproduceerd (zoals aangegeven bij het product) en daarna aangeboden worden aan PostNL
2. Koper heeft het recht de overeenkomst te beëindigen in het geval dat de levertijd de termijn van 30 dagen overschrijdt of wanneer het artikel niet leverbaar is.

Klachten
Neem contact met ons op.

Overmacht
Klaus Fotografie heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Klaus Fotografie gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met ons.